65

ThLic. PaedDr. František Höger

učiteľ,
Fintice

Má 57 rokov, študoval v Prešove, Krakove, Ružomberku a v Košiciach. S rodinou žije v rodných Finticiach. Tam učí na základnej škole a vychováva žiakov po stránke vedomostnej, ale aj športovej. Využíva odborné znalosti aj skúsenosti. Aktívne sa podieľa na živote obce, v ktorej pracuje aj ako hlavný kontrolór. Je trénerom florbalového družstva žien FBC Mikuláš Prešov, ktoré pôsobí v 1. lige.

Kandidujem preto, lebo chcem prevziať svoj diel zodpovednosti za zmenu na Slovensku. Chcem sa usilovať aby obyčajní ľudia mali zabezpečený dôstojný život v slušnej spoločnosti. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebná nulová korupcia, kvalitné školstvo bez zbytočnej byrokracie, moderné zdravotníctvo, dobré podmienky pre rodiny a hlavne hospodárne nakladanie s verejnými financiami.

Nie som výnimočný, som obyčajný človek, ktorý si riadne plní svoje povinnosti v práci aj v rodine a popri tom sa venujem mládeži. V minulosti ako tréner futbalu a v súčasnosti ako tréner florbalového družstva žien FBC Mikuláš Prešov. V roku 2014 som sa zúčastnil majstrovstiev sveta vo florbale mužov vo švédskom Göteborgu ako asistent reprezentačného trénera slovenskej reprezentácie.

V prípade zvolenia chcem pracovať v oblasti školstva a športu.