81

ThLic. Mgr. et Mgr. Štefan Patrik Kováč

evanjelizátor, kresťanský aktivista, spisovateľ, duchovný poradca,
Piešťany

Š. P. Kováč je kresťanský aktivista, spisovateľ duchovnej literatúry, evanjelizátor, učiteľ, duchovný poradca. Je šťastne ženatý (2001), otec piatich detí (Sára, Juditka, Samuel, Miriam a Dávid). Venuje sa vyučovaniu a kázaniu Božieho slova v kresťanských spoločenstvách a na stretnutí kresťanov. Vyštudoval katolícku teológiu s postgraduálom (ThLic.) a taktiež jazyky – anglický a nemecký (štátne skúšky úrovne C1). Člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS) od roku 2017. Autor ôsmych kníh. Publikuje aj na portáloch postoj.skmojakomunita.sk a v rôznych kresťanských časopisoch.

Prečo sa rozhodol kandidovať

V slovenskom parlamente sa rozhoduje o zákonoch, ktoré ovplyvňujú celú spoločnosť. Chce byť hlasom kresťanov v NRSR, jeho témy: ochrana života vo všetkých jeho štádiách, od prvého momentu počatia až po prirodzenú smrť, výhrada vo svedomí, voľné nedele, problematika eutanázie, demografický vývoj, ochrana a podpora prirodzenej štruktúry rodiny – ako únie medzi mužom a ženou založenej na manželstve, zabránenie legislatívneho uznania registrovaných partnerstiev, či dokonca adopcie rovnakopohlavnými pármi, obrana práva rodičov pri výchove ich detí, obhajoba ľudskej dôstojnosti, podpora slovenskej kultúry, zahraničné veci (proti kvótam pre migrantov).

Ako misionár s Božím slovom navštívil kresťanov v Ugande (2015), Pakistane (2016) a Indii (2019). Pri čítaní jeho kníh si veriaci prehlbujú vieru, doložené obrátenia ľudí. Veľa osôb na základe ich čítania našlo Boha, alebo sa zo svojich ciest vrátili k nemu.

„S Bohom sa nikdy neprehráva.“
z knihy Život v Božej moci (2019)