66

Slavomír Reištetter

technik,
Lipany

Angažovať by som sa chcel v oblasti zamestnanosti, mám dlhoročné skúsenosti s fungovaním strojárskych firiem na nižších stupňoch riadenia.