25

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

vedecký pracovník na SAV, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov,
Bernolákovo, okres Senec

Prečo kandidujem

Ako veriaci kresťan, vedecký pracovník a ochranár chcem prinášať do politiky, spoločnosti a verejného života hodnoty evanjelia. Chcem prispieť k zmene Slovenska a presadzovať, aby sme našu krajinu spravovali zodpovedne, udržateľne a v súlade s kresťanskými princípmi.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

  • zákony podporujúce vyrovnávanie regionálnych rozdielov
  • udržateľný a proporcionálny ekonomický a sociálny rozvoj regiónov
  • nová energetická politika, ktorá bude reflektovať udržateľný rozvoj
  • nový volebný zákon, ktorý rozdelí Slovensko na viac volebných obvodov
  • ochranu rodiny a kresťanských hodnôt
  • ochranu prírody a životného prostredia