67

Rastislav Cuník

vedúci strediska správy a údržby ciest PSK v Tatranskej Štrbe, občiansky aktivista a predseda občianskeho združenia,
Šuňava, okres Poprad

Prečo kandidujem

Kandidatúru som sa rozhodol prijať na základe vnútornej motivácie pomôcť rozvíjať náš región pod Tatrami a venovať sa demokratickej politike, ako kresťan pomáhať chorým, slabým a chudobným.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

  • presadzovať pro life opatrenia a zákony chrániace ľudské práva od počatia dieťaťa až po prirodzenú smrť človeka,
  • presadzovať zákony na rozvoj a podporu pre národnostné menšiny a sociálne slabšie rodiny,
  • zákony na podporu vzdelávania, mládeže, športu a kultúry.