100

PhDr. Mária Benová

psychologička,
Trnava

Narodila som sa v Michalovciach, vyštudovala som psychológiu na Trnavskej univerzite, pracovala som ako psychológ na oddelení pre liečbu závislostí vo väzení v Leopoldove, neskôr ako pedagóg na Oddelení výkonu trestu. Spolupracovala som tiež s komunitou Cenacolo, ktorá je útočiskom pre závislých a so Saleziánmi na pastorácii mladých. Som organistka a blogerka na Postoj.sk a Pravda.sk. Som vydatá a mám 4 deti.

Kandidovať som sa rozhodla, pretože cítim potrebu zastávať hodnoty, hlasovať za návrhy zákonov, ktoré chránia rodinu a dieťa.

Som za :

  • dôstojnú podporu mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke
  • podporu viacdetných rodín a to systémom výrazných daňových úľav
  • výrazné zvýšenie daňového bonusu na 3. dieťa a 4. dieťa
  • chcem sa venovať systémovým opatreniam v oblasti duševného zdravia obyvateľstva
  • podporu prevencie duševných porúch a závislostí.