59

Peter Maretta

podnikateľ v oblasti kovovýroby, lektor víkendových kurzov,
Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín

Prečo kandidujem

Svoju kandidatúru chcem využiť ako príležitosť aktívne sa spolupodieľať na zlepšení verejno-spoločenského diania na Slovensku. V dnešnej dobe ľudia múdrych obdivujú, bohatým závidia, mocných sa boja a charakterným dokážu dôverovať. Svojou kandidatúrou chcem prispieť k obnoveniu dôvery v politických predstaviteľov, ktorým sú cudzie korupčné praktiky a presadzovaním konzervatívnych hodnôt (duchovné princípy vychádzajúce z evanjelia, národnostná orientácia, vlastenectvo, sociálna oblasť).

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

  • prispievať k zlepšeniu života jednotlivca a rodiny,
  • správneho nastavenia vzťahu štátna správa a občan,
  • zjednodušenie a zlepšenie podnikateľského prostredia.