92

Pavel Obrcian

marketingový riaditeľ,
Bratislava

Pochádzam a som narodený v Bratislave, kde som hlavne pracoval v oblasti marketingu. V súčasnosti pomáham Slovákom žijúcim v zahraničí a zastávam funkciu predsedu občianskeho združenia „Slováci v Čechách“ so sídlom v Prahe.

Rád by som sa venoval najmä oblasti zahraničnej a európskej politiky a osobitne rozvoju vzťahov Slovenska voči svojim krajanom v zahraničí. Chcel by som prispieť ku zlepšeniu systému pomoci Slovenska vo vzťahu ku krajanom, dosiahnuť väčšiu transparentnosť hlavne v grantovej politike a zabrániť tak nehospodárnemu zaobchádzaniu a vynakladaniu finančných prostriedkov, ktoré do zahraničia pravidelne odchádzajú.