42

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

náčelník mestskej polície, predseda odborovej organizácie mestských a obecných polícii Slovenska

Projekt OĽANO zapojiť do najvyššej politiky obyčajných ľudí, ktorí sa priamo za svoje výsledky zodpovedajú voličom, je historická zmena v politickom riadení štátu. Tento projekt ma veľmi oslovil. Som veriaci človek a samotné antikorupčné a antizlodejské zameranie hnutia OĽANO mi je veľmi blízke, vyplýva to aj zo samej podstaty môjho súčasného profesijného zamerania.  Ľudia v súčasnosti veľmi zle vnímajú stav vymožiteľnosti práva. Tento stav je spôsobený aj nedokonalosťou prijatých zákonov. Chcem presadzovať zmeny zákonov, aby bola obnovená dôvera občanov k práci polície a zasadzovať sa za kresťanské a mravné hodnoty v spoločnosti.