130

Oto Šipoš

maliar,
Jelka

Popri podnikateľskej činnosti sa venuje misijnej práci medzi Rómami. S manželkou sa tejto činnosti venuje už viac ako 25 rokov. Pomáha im k úspešnej integrácii do života. Založil súkromnú spoločnosť s cieľom ich zamestnávania.

Ako môže poslanec parlamentu pomôcť Rómom?

“Za dlhý čas práce s Rómami sme zistili, že Rómom pomôžeme vtedy, keď ich prijmeme takých, akí sú. Ja sám som polovičný Róm a viem, že až do dospelosti som prežíval hlboké odmietnutie cez školu až po zamestnanie. Vnímam tri oblasti, ktoré by som chcel zmeniť – bývanie, zamestnanosť a vzdelanosť. Mojím prínosom je, že poznám prostredie a spôsob myslenia a života Rómov.”