127

Milan Valach

manažér,
Zvolen

Prečo kandidujem

Hlavnou motiváciou je priniesť politické a ekonomické zmeny pre Slovensko. Taktiež vnútorná morálna motivácia a záujem o veci verejné, na ktorých sa chcem podieľať.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

  • reforma školstva,
  • zlepšenie dopravnej infraštruktúry.