24

Mgr. Peter Liba

mestský poslanec,
Košice

Aj keď v politike pôsobím už istý čas, doposiaľ som svoje povolanie vnímal skôr na lokálnej úrovni, čo odzrkadľuje aj moje pôsobenie v mestskej časti Košice – Západ a rovnako aj ako poslanec pre mesto Košice. V poslednom volebnom období som si však uvedomil, že určité problémy je reálne možné riešiť iba na celorepublikovej úrovni a to je jedna z hlavných motivácií, prečo som sa rozhodol kandidovať vo voľbách do Národnej rady. Zároveň však zdôrazňujem, že nikdy nebudem zanedbávať lokálnu politiku, pretože práve v regiónoch a mestách je korupcia ľahšie skrytá a dokáže prekvitať aj do vyšších pozícií.

V prípade úspešného zvolenia do parlamentu by som chcel pokračovať v riešení problematiky hazardu, keďže zastávam názor, že práve herne a kasína majú negatívny dopad na jednotlivcov ale aj ich rodiny, či spoločnosť ako takú. Celoplošný zákaz hazardu by bol teda mojou najvyššou prioritou. Druhou nosnou témou môjho pôsobenia je práca so znevýhodnenými rodinami, ktorí sú častokrát bez vlastného zavinenia vytláčaný na okraj spoločnosti. Veľkú časť môjho profesného ale aj osobného života venujem práve podpore takýchto jedincov a ich znovu začleneniu do spoločnosti.