133

Mgr. Monika Kuhajdová Klobušická

hovorkyňa,
Bratislava

Manželka a matka troch detí ale aj profesionálka v oblasti komunikácie. Počas viac ako 20 ročnej kariéry som pôsobila ako hovorkyňa vo verejnom ako aj súkromnom sektore a venovala som sa formovaniu mladej generácie kresťanov. Vyštudovala som politológiu a právo.

Zmene verejného priestoru predchádza vytváranie tímu. Gábora Grendela poznám takmer 20 rokov ako charakterného človeka. Preto som sa rozhodla byť súčasťou tímu, ktorý vedie.