144

Mgr. Miroslav Sopko

učiteľ,
Zalužice

Mám 45 rokov a som otec rodiny, učiteľ a politik. S manželkou Jaroslavou máme 3 deti, Kristínu, Sofiu Dominiku a Kristiána. Bol som pri založení Slovenskej komory učiteľov a od roku 2016 som vďaka vašej dôvere poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka mojim návrhom majú dnes kuchárky, upratovačky a školníci za svoju ťažkú prácu vyššiu plácu, netlačí sa elektronická triedna kniha a predškolákom zostal príspevok na vzdelávanie. Žiadam vás o silný mandát, aby sme razantné zvýšili platy v školstve, bolo menej byrokracie, viac asistentov a odborných zamestnancov pre všetky deti podľa ich potrieb, mali moderné vzdelávanie v moderných školách a univerzity špičkovej úrovne.