79

Mgr. Michal Spevák

publicista, novinár,
Bratislava

Chcem sa venovať viacerým agendám:

Slováci žijúci v zahraničí:
Chcem posilniť väzby medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí, lebo mimo hraníc SR žije početná komunita Slovákov. V tom vidím šancu na prehĺbenie spolupráce.

Zahraničná politika:
Slovensko je zodpovedný partner iných krajín a treba posilniť pozíciu Slovenska na západnom Balkáne, a pri plnení Dunajskej stratégie. Ak je západný Balkán jednou z priorít zahraničnej politiky SR, podľa toho treba aj konať. Nie iba reči, ale aj skutky.

Kultúra a médiá: Chrániť a rozvíjať naše hodnoty a kultúrne dedičstvo.

Zodpovedné hospodárenie s rozpočtom:
Samozrejme budem bojovať proti korupcii, klientelizmu a rodinkárstvu. Nemám ani priateľov ani nepriateľov v rade oligarchov, takže budem sa zasadzovať za rešpektovanie zákonov. Verejné obstarávania, aby boli podľa Zákona a tiež budem sa zakladať za účelové a transparentné nakladanie s rozpočtovými prostriedkami. Peniaze treba využívať rozumne a efektívne.