46

Mgr. Martina Brisudová

primátorka mesta Poltár,
Poltár

V komunálnej politike pôsobím viac ako 25 rokov. Som presvedčená, že cieľavedomou prácou,  spoločnou otvorenou komunikáciou a čestnosťou dokážeme meniť náš svet na dobré miesto pre život. Mojou motiváciou je aktivita s dôrazom na pomoc menej rozvinutých regiónov na juhu a východe Slovenska. Verím tiež, že Slovensko bude krajinou bez korupcie, v ktorej sa dovoláme svojich práv a odmeňovať alebo trestať sa bude v mene spravodlivosti.