97

Mgr. Marián Herdel

dispečer,
Nová Dubnica

Som rád, že sa nám s manželkou podarilo založiť si rodinu a žiť usporiadane. Dnes to nie je ľahké. Posledné roky sa venujem aj 3D technológiám, ktoré sa snažím zakomponovať do vyučovacieho procesu škôl. Bol by som rád, keby si tieto aktivity všimlo aj Ministerstvo školstva, nakoľko 3D tlačiarne majú veľký význam a budúcnosť. Ich používanie nie je pre dnešných žiakov žiadna veľká veda. Vďaka uplatneniu 3D tlače budú mať potom lepšie uplatnenie na trhu práce. Som rád, že sa mi tento program darí zavádzať do škôl v mojom okolí ako napr. na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici majú žiaci krúžok 3D tlače alebo sme nedávno s nadšencami aj vytvorili pre základné školy akciu s názvom Súboj 3D tlačiarní. Budem sa v parlamente snažiť presadiť niektoré školské zákony, napr. aby sa do školských osnov znovu zaviedla zdravotná a dopravná výchova, ale mojou doménou sú zákony týkajúce sa dôchodku. Vadí mi napríklad, že dnes sa štúdium na strednej a vysokej škole nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia a tiež, že sa posunul odchod do dôchodku za hranice možností ľudského tela. V dôchodkových zákonoch je potrebné urobiť zásadné zmeny na nápravu v prospech občana tohto štátu. Tejto problematike sa chcem v parlamente venovať. Váš hlas zabráni rozkrádaniu!