76

Mgr. Juraj Gordan

úradník v štátnej správe,
Bojnice, okres Prievidza

Prečo kandidujem

Považujem za svoju občiansku a aj ľudskú povinnosť prispieť svojimi „talentami„ dobrej veci. Plne sa stotožňujem s myšlienkami, ktoré presadzuje Kresťanská únia a chcem byť nápomocný pri ich realizácii.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

  • pôdohospodárstvo,
  • lesné hospodárstvo,
  • životné prostredie.