32

Mgr. Jana Majorová Garstková

riadiaca pracovníčka,
Kežmarok

Študovala som medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Pracovala som na
oddeleniach cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na Mestských úradoch v Kežmarku a Poprade a ako projektová manažérka a riaditeľka v Združení Euroregión Tatry.
Venovať sa verejnej sfére a meniť stav vecí okolo seba bolo mojím snom
odjakživa. Druhé volebné obdobie som jednou z najaktívnejších poslankýň Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
Rozhodla som sa kandidovať do NR SR, aby som aj takto mohla ovplyvňovať
dianie v mestách a obciach, kde žijeme. Potrebujeme cítiť oporu v zákonoch, ktoré majú slúžiť k zlepšovaniu nášho života.
Venovať sa chcem agende optimalizovania čerpania eurofondov. Súčasný
model nie je schopný obslúžiť a naplniť naše potreby vďaka prílišnej byrokracii.
Potrebné je zjednodušiť a stransparentniť proces verejného obstarávania.
Dnes slúži skôr ako nástroj na obštrukcie a účelové zadávanie zákaziek a
nie nástroj na šetrné nakladanie s verejnými prostriedkami.
Nevyhnutné je riešiť regionálnu dopravu – obchvaty, kvalitnú infraštruktúru, nedobudované diaľnice. Nadmerne sú zaťažované tranzitnou dopravou naše mestá a obce a trpia tým obyvatelia.