16

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

právnik a protikorupčný aktivista,
Bratislava

Mám 44 rokov a som povolaním právnik. Pôsobil som viac ako 4 roky v zahraničí v právnych servisoch európskych inštitúcií a v slovenskej štátnej správe som si počas 7 rokov prešiel všetkými manažérskymi pozíciami od vedúceho oddelenia až po predsedu štátneho úradu. S hnutím OĽANO spolupracujem takmer 8 rokov ako vedúci jeho legislatívneho a právneho tímu. Som zároveň úspešným bratislavským poslancom s dôverou viac ako 8 000 voličov v komunálnych voľbách v roku 2018.

Slovensko potrebuje zmenu a rád by som tejto zmene pomohol. Vládu politických strán prepojenú na mafiu treba nahradiť demokraciou a právnym štátom, v ktorom sa aj obyčajný človek dočká spravodlivosti a dôstojného života. Ako gestor OĽANO pre oblasť spravodlivosti by som sa rád podieľal na:

  • zásadnej reforme justície,
  • nastavení pravidiel pre lepší boj s korupciou a klientelizmom,
  • prijímaní kvalitných zákonov v prospech ľudí,
  • lepšej vymožiteľnosti práva vrátane pomoci ľuďom v krízových situáciách,
  • reforme samosprávy vrátane navrhnutia zmien zákonov, ktoré pomôžu k lepšiemu životu, či už rodinám s deťmi, seniorom alebo všetkým ľuďom pri zabezpečení primeranej ceny za energie, ochrane životného prostredia, či lepšej doprave,
  • lepšom nastavení vzťahov medzi Slovenskom a slovenským zahraničím.