22

Ján Kerekréti

generálny sekretár SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ ALIANCIE,
Bratislava

V NR chcem:

  1. Dodržovať a vyžadovať: Nezabiješ, nepokradneš, nescudzoložíš, neoklameš, nepožiadaš, čo je tvojho blížneho! To tu všetko už bolo.
  2. Byť iný: Neorganizujeme, nezabezpečujeme, nepodporujeme netolerujeme rozkrádanie štátneho ani iného majetku … Ak bude väčšina národa klamať, kradnúť a podvádzať podľa svojich schopností, možností a príležitostí dostaneme sa do záhuby.
  3. Pomáhať rodinám i seniorom slušne žiť. K tomu patrí dobré školstvo i zdravotníctvo. Jánošík bohatým bral a chudobným dával. Naše vlády to väčšinou robili naopak – chudobným brali a bohatým dávali. Nechcem, aby chudoba spievala: „… ej hor sa hladom mučení. Už nášho hnevu sopka žiari, to bude výbuch posledný…“ Nechcem, aby na námestiach recitovali: Mor ho!