137

Iveta Galbavá

manažérka zahraničného obchodu,
Trenčín

Ponúkam svoje skúsenosti s nadnárodnými procesmi, ktoré vo svete veľmi dobre fungujú a sú prínosom pre dané krajiny, systémy a ľudí.

Žila som viac ako 20 rokov v zahraničí a v Prahe som pred 20-timi rokmi založila Medzinárodný klub Sloveniek, ktorý združuje Slovenky a Slovákov z celého sveta. Rada by som sa podieľala i na zjednodušení legislatívy pre Slovákov žijúcich v zahraničí a prispela k tomu, aby neodchádzali zo Slovenska, a tí, ktorí už odišli, mali dôvod sa i vrátiť.

Vyrástla som v Detskom mestečku – Trenčín s opustenými deťmi v detskom domove, kde 2/3 detí boli rómske ale i iných rás. Nevadí mi preto práca so sociálnymi otázkami a ani s inými rasami. Mám veľmi dobrý prehľad o tejto problematike, a preto viem, že i Slovensko sa nevyhne migračným procesom, v ktorých sa chcem angažovať.