96

Ing. Štefan Zigo

inžinier projektov - programátor,
Dubnica nad Váhom

Som 31 rokov ženatý a s manželkou máme 5 detí. 30 rokov tvorím riadiaci softvér pre vodné elektrárne a 26 rokov sa súkromne venujem dôchodkovej problematike. V roku 2004 sa na Slovensku začala dôchodková reforma, ktorá mala občanom priniesť vyššie a spravodlivejšie dôchodky. Dnes je rok 2020 a súčasné vládne strany mlčia o tom, v akom stave je 1. a 2. pilier. Štát už viac ako 16 rokov neplatí odvody do dôchodkového fondu Sociálnej poisťovne za študentov stredných a vysokých škôl, čo negatívne ovplyvní budúce dôchodky približne 1 milióna študentov. Rastie vek odchodu do dôchodku, aj keď prestala rásť stredná doba dožitia občanov. Sporitelia v 2. pilieri dostávajú od poisťovní nižšie doživotné dôchodky, ako by dostali za rovnaké peniaze od Sociálnej poisťovne a 98% týchto doživotných dôchodkov z 2. piliera sa už nikdy nebude valorizovať. Ako kresťan chcem zmeniť tento zlý stav v dôchodkoch a preto sa uchádzam o Váš hlas, aby sme spoločnými silami dokázali zabrániť rozkrádaniu 1. a 2. piliera.