125

Ing. Peter Cák

výkonný riaditeľ v softvérovej spoločnosti, riaditeľ hotela, predseda občianskeho združenia,
Trnava

Prečo kandidujem

V prvom rade by som chcel vnášať hodnoty kresťana do politického života. Už viac ako 20 rokov dodávame softvér pre rôzne organizácie a na vlastné oči vidím nehospodárne nakladanie s financiami štátu, netransparentné prideľovanie dotácií a klientelizmus. Zmeniť tento stav je moja druhá motivácia. Chcel by som zlepšiť podnikateľské prostredie, ako dlhoročný podnikateľ prežívam rôzne prekážky a doslova hádzanie polien pod nohy zo strany úradov. Riešenie niektorých problémov vidím pritom ako celkom jednoduché. Vnímam malý záujem štátu o rodinu a mladých. Preto by som chcel pomôcť presadzovať podporu rodín a mládeže.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR

 • Podnikanie
  • presadzovať zníženie byrokratickej záťaže,
  • zjednodušenie odvodového a daňového systému,
  • zjednodušenie prijímania nových zamestnancov,
 • Rodinná politika
  • podpora predmanželskej prípravy mladých,
  • podpora viacdetných rodín,
  • podpora kurzov manželského spolužitia,
  • podpora športu mládeže,
 • Životné prostredie:
  • transparentné prideľovanie dotácií v oblasti ŽP (Environmentálny fond),
  • väčšia podpora drobných environmentálnych projektov.