149

Ing. Martin Fecko

poslanec NR SR,
Prešov

Ako jeden zo spoluzakladateľov hnutia OĽaNO som za poctivé a spravodlivé zákony, ktoré budú ľuďom život zjednodušovať a nie ho komplikovať. Som poľnohospodársky inžinier a ako poslanec NR SR sa venujem pôdohospodárskej agende, zvlášť pozemkovej a ochrane životného prostredia.

Moja životná filozofia vychádza z kresťanských zásad orientovaných na rodinu ako základ každej prosperujúcej spoločnosti.

Som za statočnosť, poctivosť a úprimnosť v konaní a to nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Počas pôsobenia v politike patrím k najaktívnejším poslancom. Zároveň som aj aktívnym ornitológom, členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti.