44

Bc. Romana Tabák

tenistka, mama,
Bratislava

Kandidujem, lebo chcem odovzdať svoje skúsenosti našej mladšej generácii, lebo oni sú naša budúcnosť. Boh ma požehnal, aby som bola požehnaním pre ďalších. V politike by som chcela pomáhať všetkým, ktorí to budú potrebovať, najmä športovcom, trénerom, učiteľom a mamičkám. Môj najobľúbenejší verš z Biblie je Ján 10:10.