Kresťania sa spájajú

Odvážne, spoločne a odborne

Spoločne

Súčasná kresťanská politika je najviac roztrieštená od roku 1989. My sme sa však napriek rôznym nezhodám rozhodli spojiť a ísť do volieb spoločne. Ako členov Kresťanskej únie, OĽANO či ako nezávislých kandidátov nás nájdete na jednej kandidátke – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Pozývali sme aj ďalších kresťanských kandidátov do predvolebnej spolupráce, tí však naše pozvanie odmietli.

Odvážne

29. februára sa zásadne zmení obsadenie parlamentu. Akákoľvek sa zostaví vláda, my vždy budeme presadzovať kresťanskú politiku – pravdu, slušnosť, boj proti korupcii, a samozrejme podporu rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy, ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a boj proti hazardu.

Robili sme to aj doteraz – spolupredložili sme niekoľko návrhov na zvýšenie daňového bonusu na dieťa pre pracujúcich rodičov, ktoré si nakoniec prevzala súčasná vláda a sú v platnosti. Ako jedni z mála sme predložili niekoľko návrhov zákonov na ochranu života v súčasnom zložení v parlamente. Podporovali sme boj aktivistov proti hazardu a navrhli sme zákony, aby mohol byť hazard zakázaný ľahšie.

Odborne

Každý sme odborník vo svojom obore, a špeciálne v oblastiach, ktoré bude musieť nová vláda najviac opravovať – zdravotníctvo, školstvo a financie. Anna Záborská a Marek Krajčí sú lekári a odborníci na zdravotníctvo a sociálne služby, Eduard Heger je špecialista na slovenské hospodárstvo a ekonomiku a Richard Vašečka je učiteľ a 15 rokov pôsobil v školstve.

Vďaka svojim doterajším skúsenostiam sme pripravení od prvého dňa po voľbách prebrať politickú zodpovednosť za Slovensko a podielať sa na toľko očakávanej zmene súčasnej vlády.

Záväzok voči našim voličom

My neuhneme

OĽANO dalo verejný záväzok, že v prípade že bude súčasťou vlády, nedovolí aby sa schválilo týchto 6 zásadných bodov.


Vláda s OĽANO:

 • Nepríjme registrované partnerstvá
 • Nedovolí adopcie detí pármi rovnakého pohlavia
 • Neschváli Instanbulský dohovor
 • Neuvoľní drogovú politiku
 • Nezruší sociálne istoty
 • A nezmení postoj Slovenska k nelegálnej migrácii

Tento záväzok po voľbách 100% splníme.

Priority spoločnej kandidátky

Program

www-ku

PROGRAM Kresťanskej únie

www-olano

PROGRAM SPOLOČNEJ KANDIDÁTKY OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Overení ľudia a hodnoty

Kresťanskí kandidáti

4

MUDr. Anna Záborská

5

Mgr. Michal Šipoš

15

Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová

16

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

17

Mgr. Peter Kremský

18

Mgr. Jozef Bubnár

19

Ing. arch. Zita Pleštinská

21

Tomáš Šudík

22

Ján Kerekréti

23

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

24

Mgr. Peter Liba

25

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

28

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

32

Mgr. Jana Majorová Garstková

34

RNDr. Peter Dobeš

36

Milan Kuriak

38

PhDr. Katarína Hatráková

42

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

43

Mgr. et. Mgr. Martin Čepček

44

Bc. Romana Tabák

46

Mgr. Martina Brisudová

47

Mgr. Radovan Marcinčin

48

Mgr. Marek Šefčík

58

Ing. Ján Mrva

59

Peter Maretta

65

ThLic. PaedDr. František Höger

66

Slavomír Reištetter

67

Rastislav Cuník

71

Ing. Mgr. Viera Olbertová

76

Mgr. Juraj Gordan

79

Mgr. Michal Spevák

81

ThLic. Mgr. et Mgr. Štefan Patrik Kováč

84

Bc. Cyril Crkoň

86

Peter Brunai

92

Pavel Obrcian

96

Ing. Štefan Zigo

97

Mgr. Marián Herdel

98

Ing. Vladimír Seman

100

PhDr. Mária Benová

102

MVDr. Marián Gajdoš

106

Róbert Hekl

114

JUDr. Mgr. Michal Sygút

117

Mgr. Tomáš Oparty

119

MUDr. Peter Lauko

125

Ing. Peter Cák

127

Milan Valach

130

Oto Šipoš

132

Ing. Jozef Klokner

133

Mgr. Monika Kuhajdová Klobušická

135

Bc. Ján Kerpčár

136

Bc. Martin Petrášek

137

Iveta Galbavá

141

Mgr. Richard Vašečka

142

Ing. Eduard Heger

143

MUDr. Marek Krajčí

144

Mgr. Miroslav Sopko

149

Ing. Martin Fecko

Odporúčaný postup

Ako voliť

  1.

  Ak nemôžete voliť v mieste svojho trvalého pobytu, vybavte si voličský preukaz.

  2.

  V deň volieb, 29. 02. 2020 medzi 07.00 až 22.00 vstúpte do volebnej miestnosti.

  3.

  Predložte svoj občiansky preukaz.

  4.

  Za volebnou plentou vyberte kandidátku č.  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

  5.

  Zakrúžkujte maximálne 4 čísla  Anna Záborská,  Richard Vašečka,  Eduard Heger,  Marek Krajčí.

Gratulujeme!

Zvolili ste si kresťanských kandidátov, ktorí vás budú odvážne zastupovať v budúcom parlamente.